O kontejnerech a druhy kontejnerů

03-oltis-05Co to je kontejnerizace? Co je to vlastně kontejner? Jaké výhody má kontejnerový dopravní systém? Jak lze kontejnery klasifikovat? A jaké základní druhy kontejnerů známe? A které se skutečně v praxi využívají?

Kontejner můžeme chápat jako základní přepravní a manipulační jednotku. Má objem minimálně 1 m3 a jeho konstrukce umožňuje přepravu více druhy dopravy bez nutnosti překládání zboží. S kontejnerem lze velmi snadno manipulovat, vyprazdňovat jej i plnit a umožňuje jednoduchou překládku z jednoho druhu dopravního prostředku na jiný. S tím souvisí také jeho vysoká odolnost, dlouhá životnost a normalizované rozměry.

Výhody kontejnerizace

Kontejnerový dopravní systém nabízí především jednoduchou a snadnou manipulaci a snížení nákladů na překládku a balení zboží. Normalizované kontejnery lze velmi dobře skladovat i na nekrytých místech a maximálně využívat volného prostoru tzv. stohováním. Při manipulaci s kontejnery je možné využít automatizovaných mechanických překladačů a snížit tak mzdové náklady a namáhavou fyzickou práci. Využití kontejnerového dopravního systému v praxi znamená také zrychlení přepravy, vyšší ekologičnost a snížení pravděpodobnosti ztráty nebo poškození zboží.

 

Klasifikace kontejnerů

Kontejnery dělíme zejména podle velikosti, oblasti použití a materiálu, pro který jsou určené.

Podle materiálu se kontejnery dělí na:

 • univerzální kontejnery,
 • plošinové kontejnery,
 • nádržkové kontejnery,
 • termické kontejnery a
 • kontejnery pro sypký materiál.

 

Podle velikosti můžeme kontejnery dělit na:

 • Velké kontejnery s objemem přesahujícím 15 m3.
 • Střední kontejnery s objemem od 3 do 15 m3.
 • Malé kontejnery s objemem od 1 do 3 m3.

 

Podle oblasti použití se kontejnery dělí na:

 • Pozemní kontejnery určené na silnice a železnici.
 • Námořní kontejnery určené na silnice, železnici a pro námořní dopravu.
 • Letecké kontejnery určené pro leteckou dopravu.

 

Univerzální kontejnery

Kontejnery pro všeobecné použití, tzv. univerzální kontejnery, jsou nejčastěji používanými kontejnery vůbec. Skládají se z pěti hlavních částí: rámu, spodku, střechy a čelních a bočních stěn a využívají se pro přepravu a skladování nejrůznějšího zboží, polotovarů i surovin. Jsou vodotěsné a velmi odolné proti přírodním vlivům a lze je velmi dobře skladovat v krytých i nekrytých prostorách. Univerzální kontejnery mají dvoukřídlé dveře na čelní straně nebo na bočních stěnách a jsou odvětrávány otvory v horních částech bočních stěn. Zboží do těchto kontejnerů je možné ukládat na paletách i volně ložené, ale co do hmotnosti by mělo být zboží rovnoměrně rozloženo po celé ploše kontejneru a je nutné jej zabezpečit tak, aby se při manipulaci s kontejnerem nemohlo kutálet či posouvat.

Kontejnery typu Open top

Kontejnery s otevřenou horní částí, tzv. open top, můžeme řadit do univerzálních kontejnerů. Vyrábí se ve velikosti 20′ i 40′ a mají odnímatelnou střechu, většinou ve formě vodotěsné plachty, která je upevněna k bočnicím a zadní části kontejneru. Kontejnery s otevřenou horní částí jsou ideální pro přepravu rozměrného zboží, které pak lze velmi snadno překládat otevřenou horní částí. Stejně jsou velmi dobře použitelné i pro přepravu či skladování sypkých materiálů a chemických látek.

Kontejnery typu Bulk

Kontejnery pro sypký materiál, tzv. bulk kontejnery, mají obdobnou konstrukci jako univerzální kontejnery a vyrábí se výhradně ve velikosti 20 stop. Jejich střecha je zpravidla vybavena třemi násypnými otvory ve formě kruhu, obdelníku nebo čtverce pro bezproblémovou nakládku. Pro vyložení materiálu lze použít dvojkřídlé dveře na čelní straně kontejneru nebo výsypný otvor s uzávěrem v zadní části kontejneru. Kontejnery typu bulk jsou určeny především pro přepravu a skladování sypkých volně ložených zrnitých materiálů, které je nutné chránit před deštěm a jinými nepříznivými vlivy. V praxi se tímto způsobem přepravují zejména potravinářské materiály jako je obilí, šrot, granule nebo jiné krmné směsi, které by se mohli působením deště nenávratně poškodit.

Kontejnery typu Flat

Plošinové kontejnery se sklopnými čely, tzv. flat kontejnery, jsou speciální 20stopé nebo 40stopé kontejnery s plošinovým spodkem a sklápěcími bočními stěnami. Při sklopení bočních stěn lze na jejich místo umístit klanice, což jsou jakési kovové desky, které jsou součástí každého plošinového kontejneru a umístěné na své místo místo bočních stěn brání přepadu materiálu z plošiny kontejneru. Velkou výhodou flat kontejnerů je, že je lze velmi dobře přepravovat se sklopenými bočnicemi naskládané na sebe tak, že zhruba pět flat kontejnerů zabere stejné rozměry jako jeden univerzální kontejner.

Chladírenské kontejnery

Chladírenské kontejnery jsou 20stopé nebo 40stopé kontejnery s obdobnou konstrukcí jako univerzální kontejnery. Jejich skelet včetně stěn, dveří, podlahy i střechy je však opatřen silnou tepelnou izolací. Chladírenské kontejnery mohou být vybaveny chladícím zařízením pro vyhřívání nebo chlazení. K tomuto účelu se využívá například kapalný dusík či oxid uhličitý nebo chladící či vyhřívací zařízení, která vyžadují připojení k elektrické energii. Chladírenské kontejnery se používají zejména pro přepravu a krátkodobé uskladnění chlazeného nebo zmrazeného potravinářského zboží jako je maso, zelenina, ovoce, ryby nebo mléčné výrobky.

Kontejnery Platform

Plošinové kontejnery bez čel, tzv. platform kontejnery, jsou 20stopé nebo 40stopé kontejnery vybavené pouze spodní plošinou s děrami pro klanice pro udržení pevného materiálu na plošině. Používají se zejména pro přepravu a krátkodobé uskladnění kovových stavebních materiálů jako jsou různé desky, profily či tyče, které jsou odolné proti dešti, chladu, mrazu i horku.

Uhelné kontejnery

Kontejnery typu ugel, tzv. uhelné kontejnery, jsou 20stopé kontejnery bez střechy a se zpevněním bočních stěn. Plní se střechou a vyprázdnění lze provést pneumaticky, vyprazdňovacím otvorem s klapkou nebo sklopením celého kontejneru. Uhelné kontejnery se využívají zejména pro přepravu a krátkodobé uskladnění těžkých sypkých materiálů jako je uhlí, písek, štěrk či koks.

Tankové kontejnery

Nádržkové tankové kontejnery jsou 20stopé kontejnery, jejichž hlavní část tvoří válcová tlaková nádoba, tzv. tank. Ten je uložen vodorovně na spodní nosné části kontejneru a plní se plnícím hrdlem v horní části a vyprazdňuje pneumaticky nebo obyčejnou gravitační silou. Tankové kontejnery mohou být vybaveny chladícím nebo vyhřívacím zařízením. Konstrukce tankových kontejnerů je velmi složitá a cena jejich provozu, pronájmu i přepravy materiálu je tak poměrně vysoká. Tankové kontejnery lze využít k přepravě a uskladnění stlačených plynů, sypkých materiálů jako je cement či vápno nebo kapalin jako je ropa, nafta a dokonce i nejrůznějších nápojů. Před každou změnou přepravovaného materiálů je tak nutné tank pečlivě vyčistit.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *