Policejní kontrola před tunelem Gotthard

Ráno jsem se nasnídal a na cestu jsem si jako ve většině případů udělal kávu. Časovou rezervu jsem měl na vykládku hodinu a půl. To je celkem pěkná časová rezerva. Nepředpokládal jsem, že se někde na trase dlouho zdržím. Lahodná tekutina připravená a tak jsem se z parkoviště vydal na cestu.

Téma na převratné myšlenky jsem si připravil den předem. Zaplatil jsem za parkování a přespání na čerpací stanici 20 švýcarských franků. Téma tím pádem bylo jasné.  Pokračovat ve čtení

Ministerstvo dopravy změnilo pravidla ve vydávání paměťových karet řidičů

Od 1. prosince 2012 se Ministerstvo dopravy rozhodlo změnit stávající praxi v oblasti archivace paměťových čipových karet pro řidiče autobusů a vozidla nad 3,5 t (dále PKŘ), na nichž se zaznamenává doba řízení včetně přestávek. Držitelé si po obdržení nové karty budou moci staré karty dočasně ponechat s tím, že je nejpozději do 60 dnů po uplynutí doby platnosti úřadu odevzdají ke skartaci.Zásada, že řidič smí držet pouze jedinou platnou PKŘ touto změnou nebude narušena, neboť karta s uplynulou platností je palubní jednotkou odmítána jako nefunkční a dále může sloužit pouze jako výkazní médium. Pokračovat ve čtení

V nákladní dopravě je magnet pro mnohé řidiče a dopravní firmy běžnou pomůckou

 

Proč se používá magnet v nákladní dopravě ?

Zjednodušeně řečeno na oklamání záznamového zařízení známého jako tachograf. Takové záznamové zařízení se používá pro kontrolu činnosti řidičů nákladních vozidel.Pak  jde při kontrole zjistit zda se dodržují předepsané bezpečnostní přestávky.Přiložením magnetu na čidlo převodovky nerozezná řídící jednotka jestli vozidlo stojí,nebo je v pohybu a proto vykazuje do doby odejmutí magnetu nečinnost(stojící vozidlo). Pokračovat ve čtení