Názor čtenáře

Dovolil bych si reagovat na diskuzi pod článkem o vyhraném soudním sporu, týkající se dosud chybně uplatňovaného nároku exekutorů na diety, cestovní náhrady a to v kontextu s profesí řidiče, protože diskuze zamířila i směrem, který se dotýkal podepisování petice za zvýšení platu řidičů.

Mám zkušenosti od lidí, kteří jsou v exekucích, že důvodem k nepodepisovaní peticí, je také strach z rizika ztráty zaměstnání. A řekl bych, že někdy ne neopodstatněný.

Vždyť státem nařízené zvýšení mzdy půjde za firmou a její reakce mohou být různé. Dále také obecné nálady, že názory jednotlivců, ale dnes i skupin v tomto státě nikdo neposlouchá. Tedy jakékoliv snahy a iniciativy se mohou jevit zbytečné. Nálady, které v tomto směru panují je v tomto směru jen utvrzují.

Co se týká uvažování lidí v exekucích, tak jedna osobní zkušenost. Když jsem člověku, který se v exekuci nachází, nabídl možnost si přivydělat, (podotýkám, že riziko za jeho pracovní morálku jsem hodlal převzít na sebe) zajímalo ho to jen do chvíle, než jsem mu sdělil, že se jedná o práci na smlouvu. Tedy oficiální plat. Řekl mi.. „To sežere exekučka“.  Takže jde o ekonomickou gramotnost a s tou má právě většina lidí v exekuci potíže.

Příčiny, proč mohou být lidé v exekucích je mnoho, ale řekl bych, že většina jich je způsobena nesprávným odhadem svých možností. Pro tyto lidi nejsou úpravy oficiálního příjmu ničím podstatným a zabývají se spíše neoficiální položkou mzdy. Ví, že po několik let jim bude ze mzdy odečteno určité procento z gáže a vše mimo oficiální příjem jim zvýší životní úroveň po tuto nepříjemnou dobu. Dovolil bych si, ale ještě poznamenat, že práce řidiče je v oblasti proplácení diet a cestovních náhrad určitě vysoce specifická, protože je zakódována v samé podstatě této profese.

Nastává, ale problém, že o zařazení do určitého tarifního stupně rozhoduje stupeň požadované úrovně vzdělání. A tady nejsou požadavky vysoké, přestože pro její správný výkon je nutná schopnost a ochota se trvale vzdělávat, učit novým věcem. Každá profese jistě prochází změnami v souladu s vývojem technologií a nároky na technické znalosti, zákonů, dopravních předpisů, jazykové vybavení i prosté zkušenosti jsou u dnešních řidičů zcela v jiné kategorii, než byly před řadou let. Narážíme tak na další rozdíly v pojetí této práce. Řekl bych, že ti řidiči, kteří jsou si vědomi, že pokud chtějí být skutečnými profesionály nemohou tyto požadavky ignorovat a pracují na sobě po celou dobu. Mají tedy podle mně evidentně oprávněný dojem, že jejich práce není dostatečně společensky ohodnocena. Jejich cenu na trhu práce to sice zvyšuje, ale současně se do oboru hrnou další a další zájemci, pro které je motivací opticky vysoká mzda. Ta je tvořena zejména cestovními náhradami, proplácením diet, či protizákonné motivace zvyšování výkonu. Naopak to hodnotu práce řidiče může devalvovat a hlavně se tím opět dělí názory na to, co je pro koho prospěšné.

Je tolik důvodů, proč nejste schopni se domluvit na společném postupu, že procento těch, kteří petici podepsali, asi velmi pravděpodobně vyjadřuje číslovku hodnoty, která se reálně blíží ochotě petici podpořit. Každý zaměstnanec by měl být, asi loajální nejen ke svému zaměstnavateli, ale také profesnímu cechu. Zaměstnavatel, který nutí svého zaměstnance porušovat loajalitu k cechu je nejen proti zájmu zaměstnance, ale také proti sobě samému. Určitě ve výsledku nebude zaměstnávat profesionála, ale člověka ochotného udělat pro peníze cokoliv (neříkám, že tento nemůže být schopný řidič).

Myslím si, že právě toto je důvod k tomu, proč si některé firmy vymiňují nezaměstnávat člověka v exekuci. Podotýkám, že k tomuto názoru jsem dospěl pozorováním reakcí řidičů na fórech a také rozhovory s lidmi z praxe. Ostré reakce na inzerci těchto zaměstnavatelů, mně v tomto názoru utvrzují. A to přesto, že mám dostatečně vyvinuto sociální cítění a chápu obtížnou situaci lidí s dluhy, byť si je třeba zavinili sami. Věřím, že jsou tu i profíci, kteří nechtějí, aby se „řemeslo“ dál měnilo v nádeničinu pro lidi bez východiska, nebo v exekucích. Ti si musí uvědomit, že jakékoliv kroky k posílení prestiže, či směřující proti současnému trendu jsou i v jejich zájmu. Nechci se svým názorem kohokoliv dotknout, protože jsem si vědom obtížných situací, ve kterých se může kdokoliv nacházet. Jen je jisté, že názorovým bičováním hraničícím, až s urážkami žádný další podpis pod petici nepřibude.

Spíše může pomoci důkladnější vysvětlování jejího smyslu a významu.

Pěkný den.

4 komentáře u “Názor čtenáře

 1. Karel says:

  tak nevím proč do toho auta lezete za ty peníze.
  Můj názor je že celý národ Čechů je banda blbců,
  Jenom jak ČNB devalvuje majetek všech občanů.
  A nikdo nic.
  Tak mnoho šťastných km. Karel

   • delivio says:

    Nebýt plno lidí, co neumí udělat a zapamatovat si otázky v testech na koncesní listinu, bylo by fajn.Neumím podnikat…nepodnikám.
    Je tak Jirko a Karle ?
    Podvádět umíme všichni, ale ne všem se chce v tomto směru realizovat.

  • Karel says:

   Ahoj jezdímrok u nejmenované firmy ze vsetínska už mi ale došla trpělivost za kde co ti strhnou prachy víc stojíš jak jezdíš ale kdo chce tak tam běžte určitě vás vezmou lidé se tam střídají jak na běžícím páse

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *