Dopravní politika

logistikaUž je to nějaký pátek, co Evropská komise představila dokument, který změní celkově dosavadní   dopravní politiku. Změny v dopravní politice jednotlivých druhů dopravy jsou nutností.

Jak zajistit udržitelný rozvoj obyvatel celé Evropy a jak se přizpůsobit, abychom za několik let nemuseli jezdit opět s žebřiňákem, nebo nechodili s kyslíkovými přístroji po ulicích?

Je mnoho otázek, nad kterými vůbec nepřemýšlíme v současnosti a netýkají se jen ekologie,sociální otázky, ale desítky dalších otázek a témat.

Zpracovaný dokument v konečném znění se nazývá Bílá kniha dopravy. Výhledově je zpracován dokument, až do roku 2050. Přesto již v dnešní době řadu otázek a podnětů zapracovávají nejen jednotlivé státy, ale taky u nás v Česku.

Letecká, silniční, železniční a námořní doprava. Tyto dopravní obory se změní a tím pádem se změní nejen zaměstnanecká politika, ale taky podnikatelská v jednotlivých odvětvích dopravy.

Některé firmy se už dnes na budoucí změny připravují.

Stavějí se mega lodě, které přepraví po moři více zboží. Zvětšují se přístavy pro ně. Snižují se razantně škodlivé látky produkované jak leteckou, tak silniční nákladní dopravou. U nás se skupují železniční vlečky a modernizují.

Tohle všechno není o podnikatelském záměru těchto dnů, ale příprava na dobu budoucí a připravovanou změnu dopravní politiky a dopravních cest.

Kdo ještě nečetl Bílou knihu dopravy, měl by si dokument přečíst. Někomu přečtení radost neudělá, ale jiný založí na tomto základu nové podnikání.

Co vše v dokumentu

BÍLÁ KNIHA – obsah

– Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření

konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje

– Příprava evropského dopravního prostoru na budoucnost

-Vize konkurenceschopného a udržitelného dopravního systému

– Snížení emisí o 60% v kontextu rostoucí dopravy a podpory mobility

– Účinná hlavní síť pro multimodální meziměstskou dopravu a přepravu

– Globální rovnocenné podmínky pro dopravu na dlouhé vzdálenosti

a mezikontinentální přepravu nákladu

– Čistá městská doprava a dojíždění

– Deset cílů pro konkurenceschopný dopravní systém účinně využívající zdrojů:

referenční hodnoty pro dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů o 60 %

– Strategie – co je potřeba udělat

– Jednotný evropský dopravní prostoru

-Inovace pro budoucnost – technologie a přístup

– Moderní infrastruktura, rozumné stanovování cen a financování

– Vnější dimenze

– Závěr

 

Pár citací z dokumentu:

 

Ekologická jízda a omezení rychlosti
– Zahrnout požadavky na ekologickou jízdu do budoucích revizí směrnice o řidičských
 průkazech a podniknout kroky k rychlejšímu zavedení aplikací inteligentních dopravních
 systémů na podporu ekologické jízdy. Techniky úspory spotřeby paliva by rovněž měly
 být rozvíjeny a propagovány i v jiných druzích dopravy – například souvislým klesáním
 v případě letadel.

– Prozkoumat přístupy k omezení maximální rychlosti lehkých užitkových vozidel, a tím
snížit spotřebu energie, zvýšit bezpečnost silničního provozu a zajistit rovné podmínky.

 

„30 % silniční přepravy nákladu nad 300 km by mělo být do roku 2030 převedeno na

jiné druhy dopravy, jako např. na železniční či lodní dopravu, a do roku 2050 by to

mělo být více než 50 %. Napomoci by tomu měly i účinné a zelené koridory pro nákladní dopravu.

Splnění tohoto cíle si rovněž vyžádá zavedení vhodné infrastruktury.“

 

Sociální kodex pro mobilní pracovníky v silniční dopravě

„ Podpořit dialog mezi sociálními partnery za účelem dosažení dohody o sociálním kodexu

pro mobilní pracovniky v silniční dopravě a zároveň řešení problému nenahlášené

samostatné výdělečné činnosti“

 

A zde je odkaz na dokument Bílá kniha ve formátu pdf

Starší článek, který zmiňuje jednu část z Bílé knihy  s názvem Změny v silniční nákladní dopravě se blíží.

Dejte vědět názor až si přečtete dokument.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *