Stav šílenství a hazardu na českých silnicích

Nemá cenu to komentovat, ale můžeme se tázat. Opravdu to je jen na směšnou pokutu?

Poukazuje se na úmrtí a možné poškození zdraví, ale pořád to není důvod k razantnějšímu opatření. Když nemá lidský život cenu, ani jedné odebrané licence, jak se má potom zlepšit stav dopravy na evropských nebo českých silnicích!

Dva příspěvky na stránkách CSPSD zapadli skvěle do světového týdne, který je věnován bezpečnosti silničního provozu.

Posuďte sami.

Link  1  Řidič & hazard

Link 2  Fatal error & transport licence